D.U.K.

1. Astravo atominė elektrinė jau pastatyta - ar dar galima ką nors pakeisti?

TAIP. Atominės elektrinės grėsmę kelia ne statybos, o jos veikimas. Kol kas dar neįgyvendinta nė ketvirtadalis projekto planų - šiais metais Baltarusijoje planuojama atidaryti tik pirmąjį iš keturių, iš viso planuojamų reaktorių. Kiekvienas Lietuvos ir Europos uždelsto veikimo mėnuo kainuoja tolesnę šio projekto plėtrą - būtų sunku neigti, jog keturis kartus didesnė elektrinė keltų keturis kartus didesnį pavojų.
 

2. Jei projektas toks pavojingas, kodėl veiksmų nebuvo imtasi, kai elektrinė tik pradėta statyti?

To kas įvyko pakeisti negalime, tačiau turime veikti ir siekti, kad iškilusi grėsmė būtų pašalinta. Kaltų ieškojimas praeityje nepadės - būtina konstatuoti: vis dar turime galimybę apsisaugoti nuo didesnės žalos atsiradimo. Pasaulyje yra pavyzdžių, kad naujų branduolinių elektrinių projektai buvo nutraukti ir net pastatytos branduolinės jėgainės uždarytos.
 

3.  Ar Sąjūdis prieš Astravo AE yra politinė organizacija/vienos iš partijų politinis projektas?

NE. Tarp Sąjūdžio narių yra tiek įvairių politinių partijų - Liberalų Sąjūdžio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos žaliųjų partijos - atstovų, tiek jaunimo organizacijų ir jokioms politinėms jėgoms nepriklausančių žmonių. Organizacija atsiriboja nuo bet kokių bandymų būti bet kurios iš politinių partijų įrankiu. Politinio neutralumo principą padeda užtikrinti demokratiški ir visiems nariams atviri valdymo organų rinkimai. Istorinis Organizacijos pavadinimas atspindi idėją: suvienyti skirtingas politines partijas ir pilietinę visuomenę vardan bendro tikslo, kuris gali būti pasiektas tik veikiant išvien.
 

3. Rosatomo atominės elektrinės stovi ir kitose Europos šalyse. Tad kodėl reiktų nerimauti dėl statomos Baltarusijoje?

Baltarusijoje  branduolinė elektrinė statoma pažeidžiant aplinkosaugos, branduolinės saugos ir streso testų reikalavimus ir tik 40 kilometrų nuo Vilniaus. Tai yra esminiai skirtumai kuo ši branduolinė elektrinė skiriasi nuo kitų.
 

4. Ar Astravo AE garantuotų Lietuvai ženkliai pigesnę elektrą?

NE.  Lietuva naudoja elektros energiją daugiausiai pagamintą iš atsinaujinančių šaltinių - vėjo ar saulės. Tokia elektra  yra žymiai pigesnė nei elektra pagaminta branduolinėje elektrinėje. Elektros kainą nustato Nord Pool biržos mechanizmas. Jis veikia taip, kad elektros kaina nustatoma pagal didžiausią pasiūlymo kainą, kuris tenkina rinkos paklausą. Todėl Baltarusija galėtų parduoti elektrą  tik už tokią pačią ar labai nežymiai aukštesnę kainą nei yra Nord Pool biržoje. Tokia kaina Baltarusijai būtų nuostolinga.
 

5. Kodėl nepalaikome dialogo su Baltarusija, kol jis nėra abipusis?

Dialogas su Baltarusija yra galimas tik suformulavus ir remiantis aiškia pozicija - neplėtoti, uždaryti ir perkelti - ir ieškant konkrečių sprendimų šiems reikalavimams įgyvendinti. Tik tada galima tikėtis, kad dialogas su Baltarusija pasieks reikalingus tikslus, nevengiant įsipareigojimų vykdymo ir nustatant konkrečias bendradarbiavimo sąlygas. Dialogas dėl dialogo neturi prasmės, jeigu jis neatitinka Lietuvos nacionalinių interesų.