Faktai apie Astravo AE
 

Kodėl kviečiame sustabdyti Astravo AE projektą? 

 • Astravo AE yra nesaugi ir kelia grėsmę, aplinkai, žmonių sveikatai ir Lietuvos nacionaliniam saugumui

 • Astravo AE aikštelė yra parinkta neleistinoje vietoje tik 40 kilometrų nuo Vilniaus

 • Astravo AE statoma pažeidžiant tarptautinius aplinkosaugos bei branduolinės saugos ir streso testų* reikalavimus keliamus branduolinėms elektrinėms
   

Kodėl Astravo AE yra nesaugi?

 • Astravo AE aikštelė yra neleistinoje vietoje, kuri yra pavojinga dėl galimų žemės drebėjimų
  Astravo aikštelė yra padidintos seisminės rizikos teritorijoje - skaičiuojama, jog šiame regione jau yra įvykę 45 įvairaus stiprumo žemės drebėjimai. Patys Baltarusijos mokslininkai pažymėjo, kad pagal geologinius parametrus Astravo aikštelė pripažinta kaip netinkama AE statybai. Taip pat, atsižvelgiant į Fukušimos tragedijos mastus, buvo patvirtintas saugumo standartas nestatyti atominių elektrinių arčiau kaip 100 km iki miestų - tuo tarpu Astravo AE statoma vos 40 km nuo Vilniaus.

   

 • Iki šiol nepašalinti rimti branduolinės saugos trūkumai
  2018 metų liepos mėnesį paskelbtoje ES streso testų Baltarusijoje ataskaitoje konstatuojami rimti Astravo AE saugos trūkumai - tarp jų rimti sunkių avarijų suvaldymo trūkumai, saugos reikalavimų pažeidimai - ir pateikiami reikalavimai jiems pašalinti. Nors pirmąjį reaktorių paleisti planuojama jau šiemet, Baltarusija iki šiol nėra išsprendusi branduolinės saugos problemų, kurias identifikavo tarptautiniai ekspertai.

   

 • Lietuvos geriamojo vandens užteršimo grėsmė
  Atominei elektrinei aušinti planuojama naudoti Neries vandenį. Kadangi Neries baseinas apima 72 procentus Lietuvos teritorijos, branduolinės avarijos atveju būtų užteršta net 90 procentų viso Lietuvos geriamojo vandens. Dalinė permanentinė tarša radionukleidais darytų Lietuvai nuolatinę žalą.    

   

 • Papildomos ekonominės išlaidos Lietuvai
  Pradėjus veikti Astravo atominei elektrinei, Lietuvos institucijos privalės paruošti pasirengimo ekstremaliai situacijai planą. Koronavirusas atskleidė, kas nutinka valstybėse, kai krizė sutinkama nepasiruošus ar pasiruošus netinkamai. Techninis ir institucinis pasirengimas, apsauginių priemonių įsigijimas iš Lietuvos biudžeto pareikalaus nemenkų investicijų.

   

 • Prasta darbo saugos kultūra
  Astravo AE jau yra įvykęs ne vienas incidentas - trys iš jų baigėsi žmonių mirtimi. Rimčiausias jų įvyko 2016 m. liepos 10 d., kai iš 4 metrų aukščio nukrito 330 tonų sveriantis reaktoriaus korpusas. Šie įvykiai atskleidžia sistemines problemas: žemą darbo saugos kultūrą, neužtikrinamą darbų kokybės kontrolę, instrukcijų nesilaikymą.

   

 • Astravo AE neatspari išorės grėsmėms
  Lėktuvo avarija, juolab tyčinė-teroristinė, galėtų sukelti AUKŠČIAUSIĄ įmanomą branduolinę katastrofą. Todėl pagal tarptautines rekomendacijas, visų naujai statomų atominių elektrinių konstrukcijos privalo atlaikyti sunkaus lėktuvo kritimo poveikį. Tačiau Baltarusija šį reikalavimą įgyvendinti atsisakė.

   

 • Padidėja provokacijų galimybė prieš Lietuvą
  Astravo AE neva fizinei apsaugai užtikrinti Baltarusija įkūrė specialų karinį vienetą Nr. 7434, dislokuotą vos 13 km nuo Lietuvos sienos. Karinis personalas mokomas ne tik Baltarusijoje, bet ir Rusijoje bei Kazachstane. 2016 m. Astrave buvo pradėta kurti priešlėktuvinės gynybos bazė tariamoms grėsmėms Astravo AE atremti. Paprastai atominių elektrinių fizine sauga rūpinasi privačios saugos kompanijos, o ne valstybės ginkluotosios pajėgos. 

   

 • Astravo AE statoma pažeidžiant tarptautinius aplinkosaugos bei branduolinės saugos ir streso testų* reikalavimus keliamus branduolinėms elektrinėms

  • Nors dar 2013 m, Tarptautinė energetikos agentūra patvirtino rekomendaciją nestatyti atominių elektrinių arčiau kaip 100 km iki didelių miestų, Astravo atominė elektrinė nuo Vilniaus nutolusi vos mažiau nei 50 km.

  • Pažeidžiant Espo konvenciją, Astravo aikštelė AE statybai buvo pasirinkta neatlikus poveikio aplinkai vertinimo. Svarbu pažymėti, kad tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas su Lietuva iki šiol nėra atliktas, todėl, remiantis Espo konvencijos nuostatomis, Astravo AE statybos yra neteisėtos. 

  • Astravo aikštelės pasirinkimas buvo nederintas su Lietuva, todėl Baltarusija pažeidė ir Branduolinės saugos konvenciją.        

  • Espo konvencijos Šalių susitikimas patvirtino, kad Baltarusija, nepateikdama atsakymų į Lietuvos keliamus klausimus, vystydama Astravo AE projektą pažeidė keturis konvencijos straipsnius,

   Informacija parengta pagal LR Užsienio reikalų ministerijos pateiktą informaciją

    

Sąjūdžio prieš Astravo AE siekiai
 

Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, jog:
 

 1. Astravo AE statybos būtų sustabdytos, atominė elektrinė uždaryta ir/ar jai parinkta kita, saugi vieta;
   

 2. Lietuva ir ES imtųsi visų įmanomų priemonių atominės elektrinės saugumui užtikrinti;
   

 3. Astravo AE elektros energija nepatektų į ES rinką.