2020-ųjų Laisvės premiją siūloma skirti Baltarusijos opozicijai2020 m. lapkričio 3 d.

Sąjūdis prieš Astravo AE pateikė Baltarusijos demokratinės opozicijos kandidatūrą šių metų Laisvės premijai gauti. Šią premiją tradiciškai skiria Lietuvos Seimas, ja įvertinami asmenų ir organizacijų laimėjimai bei indėlis ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją bei kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.


Teikime premijai gauti pažymima, kad Baltarusijos demokratinei opozicijai atstovauja Baltarusijos žmonių laikoma išrinkta prezidentė Sviatlana Cichanouskaja, Baltarusijos Nacionalinė koordinacijos taryba, taip pat – ilgamečiai Baltarusijos opozicijos aktyvistai Alesis Beliackis, Anatolijus Liabedzka, Mikola Statkevičius ir Pavelas Severinecas.


„Demokratinė Baltarusijos opozicija sugebėjo suvienyti baltarusių tautą taikiai piliečių revoliucijai. Pastaraisiais mėnesiais Minsko ir kitų miestų gatves užpildė demonstracijos, kuriose dalyvauja rekordiniai skaičiai žmonių, nepaisančių grėsmės savo bei artimųjų sveikatai ir gyvybei. Baltarusijos demokratinė opozicija, remdamasi laisvės, žmogaus orumo ir teisių idėja, be jokio institucinio finansavimo sugebėjo mobilizuoti šimtus tūkstančių taikių piliečių istoriniams protestams prieš rinkimų, kurie nebuvo nei skaidrūs, nei laisvi, neteisėtumą. (...) Laisvės premijos kandidatūrai teikiamas ne vienas asmuo, o Baltarusijos demokratinė opozicija – kaip simbolis, išreiškiantis visos pilietinės visuomenės drąsą siekiant savo Tautos ir Valstybės laisvės“, – rašome Sąjūdžio prieš Astravo AE teikime dėl Laisvės premijos.


Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pirmininkas Petras Auštrevičius teigia, kad esame istorinio momento – baltarusių tautinės savimonės pabudimo – galinčio pakeisti Baltarusijos ir kartu visos Europos ateitį, liudininkai.


„Būdami artimiausi kaimynai, ilgus šimtmečius besidalinę bendra istorija, galime ir privalome pasiųsti aiškią solidarumo, vilties ir laisvės žinią Baltarusijos žmonėms. Baltarusijos demokratinės opozicijos ir pilietinės visuomenės susitelkimas bei valingi veiksmai šiemet atkreipė į save viso pasaulio dėmesį. Baltarusija kartu su demokratinių permainų viltimi grįžo į politinį Europos žemėlapį. Kviečiu Lietuvos Seimą prisidėti prie Baltarusijos Tautos demokratinio atgimimo sėkmės istorijos“, – pabrėžia Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pirmininkas P. Auštrevičius.


Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos narys, parlamentaras ambasadorius Žygimantas Pavilionis primena, kad Lietuva buvo pirmoji valstybė pasaulyje, kuri be jokių kompromisų palaikė baltarusių kovą už laisvę.


„Tačiau dabar esame lemiame momente – privalome ne tik sutelkti visą tarptautinę bendruomenę baltarusių laisvės bylai, bet ir patys visomis priemonėmis palaikyti kovojančius baltarusius iki jų galutinės pergalės, t.y. laisvų ir demokratiškų rinkimų. Laisva ir demokratiška Baltoji Rusia yra esminis nacionalinis Lietuvos interesas, kadangi mes su savo artimiausia kaimyne Rytuose norime kartu kurti saugią, stabilią, bendrą ateitį Europoje, panaikinti sienas, kurias su mūsų istoriniais kaimynais dirbtinai sukūrė Lukašenkos ir Putino režimas. Laisvės premija mūsų broliams ir seserims, kovojantiems už savo laisvę už sienos Rytuose, bus graži mūsų istorinės tradicijos tąsa. Už jūsų ir mūsų laisvę, kurią ne tik turime, bet ir privalome puoselėti“, – sako Ž. Pavilionis.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Laisvės premijos įstatymu, ši premija buvo įsteigta 2011 m. rugsėjo 15 d. ir yra įteikiama kasmet.