ANTI-A veiklos tikrovė šiandien

2020 m. liepos 3 d.

Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pareiškimas, inicijuotas Sąjūdžio prieš Astravo AE Garbės pirmininko Vytauto Landsbergio


Prieš mus stovi trys galingos tarptautinės jėgos: 1) dideli pinigai, 2) labai dideli pinigai, 3) milžiniški pinigai.


Visos jos patiria stuporą todėl, kad labai nori kiekviena tų augančių pinigų - didelių, labai didelių arba milžiniškų, o bijo, kad gali negauti, kaip numatyta, jeigu Anti-A partizanai žeminėse išliks, bus remiami, o nesunaikinti.

Todėl juos būtina sunaikinti nedelsiant.

Tokią matome padėtį ir kai kurių žaidėjų galvoseną.

Kviečiame visus dalyvius, kurie nėra angažuoti istrebitelių funkcijai ir kuriems pinigai nėra aukščiau visko, jungtis į dalykinę ir civilizuotą diskusiją dėl BAE projekto Astrave naudos ir grėsmių.

ANTI-A Sąjūdžio valdyba