Būtinas koordinuotas Lietuvos ir ES atsakas

2021 m. birželio 4 d.


Paleidus pirmąjį Astravo AE reaktorių komerciniam naudojimui, būtinas koordinuotas Lietuvos ir ES atsakas


Paskelbus, kad pirmasis Astravo AE reaktorius paleistas komerciniam naudojimui, Sąjūdis prieš Astravo AE ragina Lietuvos Vyriausybę koordinuojant veiksmus su partneriais ES duoti tvirtą atsaką, užtikrinant, kad į Baltijos ir Europos šalių rinką ne tik nepatektų nešvari astravinė elektra, bet ir būtų panaikintos dėl nesaugaus reaktoriaus eksploatavimo kylančios grėsmės Lietuvos ir visos Europos gyventojų saugumui, t.y. Kremliaus pinigais finansuojama atominė elektrinė būtų uždaryta arba perkelta į kitą, atokesnę, vietą.


Sąjūdis prieš Astravo AE teigiamai vertina Lietuvos Vyriausybės veiksmus, siekiant teisinėmis priemonėmis susigrąžinti elektros jungčių su Baltarusija kontrolę ir užtikrinant baltarusiškos elektros boikotą, tačiau pabrėžia, kad reikalingas greitesnis, platesnis ir labiau koordinuotas veikimas.


„Teisinis procesas siekiant susigrąžinti jungčių su Baltarusija kontrolę greičiausiai užtruks, todėl būtina kelti ir įgyvendinti seniai žinomus tikslus trumpalaikėje ir vidutinėje perspektyvoje. Nėra abejonių: ES mokesčių mokėtojų pinigais – perkant nešvarią elektrą – negali būti stiprinami nesaugios Astravo AE pajėgumai ar plečiamos naujų reaktorių statybos galimybės, tačiau padėtis ir toliau blogėja. Todėl būtina grįžti prie esmės, kuri yra ši: visomis priemonėmis siekti pirmojo reaktoriaus ir visos atominės elektrinės uždarymo arba perkėlimo į atokesnę vietą“, – sako Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pirmininkas Petras Auštrevičius.


Sąjūdis prieš Astravo AE pažymi, kad tarp Lietuvos Vyriausybės uždavinių Astravo klausimu išlieka šie: pasiekti, kad Astravo AE būtų uždaryta arba perkelta į kitą, saugesnę vietą; nustatyti pasitraukimo iš BRELL sutarties datą, užtikrinti teisinį mechanizmą, pagal kurį Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims būtų atlyginta žala avarijos Astravo AE atveju (Lietuvai pasitraukiant iš Vienos konvencijos ar sukuriant nacionalinį reguliavimą); apskaityti visas sąnaudas, kurias Lietuva patiria dėl nesaugios Astravo AE eksploatavimo, įrašant jas į nedelsiant steigtiną Astravo AE daromos žalos atlyginimo fondą.

„Nepamirština, kad dabartinė Baltarusija yra visiškai kontroliuojama Rusijos aukščiausios valdžios, kuriai irgi tenka atsakomybė už daromus nusižengimus ir galimus kur kas didesnius nuostolius eksploatuojant nesaugią Astravo AE“, – sako Sąjūdžio prieš Astravo AE Garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis.