Baltarusijos AE: paleidimo etapai ir branduolinės saugos klausimai


2020 Rugsėjo 7 d.

Rengėjas: Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)


Šių metų rugpjūčio 6 d. į Baltarusijos atominės elektrinės (Baltarusijos AE) pirmąjį energijos bloką iš saugyklos buvo pradėtos pervežti nenaudoto branduolinio kuro rinklės. Rugpjūčio 20 d. visos pirmojo užkrovimo (iš viso – 163) branduolinio kuro rinklės buvo įkrautos į Baltarusijos AE pirmojo energijos bloko reaktorių.


Branduolinio kuro rinklių įkrovimas į reaktorių yra svarbus AE energijos bloko paleidimo etapas. Įkrovus į branduolinį reaktorių kuro rinkles prasidės tolimesni šio energijos bloko paleidimo veiksmai – tolesni fizikinio paleidimo veiksmai (hidrauliniai bandymai, pirmosios kritinės būsenos sudarymas, reaktoriaus charakteristikų matavimai) ir energetinis paleidimas bei bandomasis pramoninis eksploatavimas. Detaliau šie branduolinės elektrinės paleidimo (pripažinimo tinkama eksploatuoti, angl. commissioning) etapai aprašyti šio teksto pabaigoje.


Nenaudotas (šviežias) branduolinis kuras radiologiniu požiūriu nėra itin pavojingas, radiologiniai incidentai, susiję su jo tvarkymu, turėtų nebent lokalius padarinius. Saugant šį kurą, kraunant ar pakrovus jį į reaktoriaus šerdį galimos avarijos ar incidentai, susiję su kritinės būsenos susidarymu, tačiau tokių įvykių tikimybė itin maža, o jei toks įvykis ir įvyktų – radiologinių padarinių Lietuvos Respublikos teritorijoje nebūtų.

Reaktoriuje sudarius kritinę būseną, vykstant branduolių dalijimuisi reaktoriuje pradeda kauptis radionuklidai, kurie avarijos ar incidento atveju keltų pavojų žmonių sveikatai, tačiau kol reaktorius su nesenai įkrautu branduoliniu kuru veikia maža galia ir neilgai (palyginus su pramoniniu reaktoriaus eksploatavimu), radionuklidų susidaro nedaug, ir todėl avarijos ar incidentai turėtų tik lokalius radiologinius padarinius.

Radionuklidai pradeda intensyviai susidaryti reaktoriui veikiant didele galia, ir tuo pačiu ima didėti įrenginio rizikingumas, dėl to pavojus Lietuvos Respublikai pradeda grėsti jau energetinio paleidimo metu. Didžiausia radionuklidų koncentracija reaktoriaus šerdyje bus tada, kai vidutinis branduolinio kuro išdegimas bus didžiausias įmanomas (leistinas). Ši būsena pasiekiama praėjus 4-5 metams po reaktoriaus energetinio paleidimo, reaktoriaus veikimo kampanijos pabaigoje (prieš eilinius branduolinio kuro perkrovimo darbus).


Lietuvos keliami klausimai dėl aplinkosaugos ir branduolinės saugos užtikrinimo vystant Baltarusijos AE projektą Astravo aikštelėje, ir toliau lieka neatsakyti, įskaitant atsakymus į klausimus, teiktus VATESI Baltarusijos Ekstremaliųjų situacijų ministerijai. Taip pat nėra įgyvendintos visos priemonės vadovaujantis Baltarusijos AE streso testų rekomendacijomis. Būtina pabrėžti, kad Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko paleidimas neįgyvendinus Baltarusijos AE streso testų metu tarptautinių ekspertų pateiktų rekomendacijų dėl šios AE projekto trūkumų pašalinimo, taip pat tarptautinių TATENA ekspertinių misijų rekomendacijų yra netoleruotinas. Ypatingai netoleruotinas neįgyvendinimas tokių rekomendacijų, kurios yra susijusios su ekstremaliais seisminiais įvykiais ir neprojektinių avarijų prevencija bei valdymu, nes tokie įvykiai gali nulemti radiologinius padarinius ne tik pačioje Baltarusijoje, bet ir Lietuvos Respublikoje.

VATESI nuolat analizuoja viešai prieinamą informaciją apie branduolinę saugą Baltarusijos AE ir apie šios analizės rezultatus informuoja Lietuvos visuomenę ir atsakingas institucijas, pavyzdžiui, rugpjūčio 26 d. savo svetainėje paskelbėme pranešimą apie Baltarusijoje atliktos TATENA INIR misijos ataskaitoje nustatytus trūkumus, kurie gali turėti neigiamos įtakos Baltarusijos AE saugai užtikrinti jos paleidimo ir tolimesnio eksploatavimo metu.


VVER tipo reaktorių (Baltarusijos AE) paleidimo etapai


Pagal Rusijos praktiką, paleidžiant VVER tipo reaktorius išskiriami 4 etapai – baigiamieji darbai prieš paleidimą (įrangos derinimas ir bandymai), fizikinis reaktoriaus paleidimas, energetinis reaktoriaus paleidimas ir bandomasis pramoninis eksploatavimas. Po šių etapų pereinama į pramoninį eksploatavimą.


„Fizikinio" reaktoriaus paleidimas apima branduolinio kuro rinklių įkrovimą į reaktorių, kritinės būsenos jame sudarymą ir įvairius įrangos bandymus šioje būsenoje bei eksperimentus, daromus siekiant nustatyti fizikines reaktoriaus charakteristikas. Šiame etape reaktorius paleidžiamas nedidele galia, ir dėl to intensyvus jo aušinimas nėra būtinas. Šiame etape elektros generatorius dar nepaleidžiamas. Vadovaujantis kitų VVER tipo elektrinių paleidimo praktika, šis etapas gali trukti apie 2 mėnesius.


„Energetinis" paleidimas suprantamas kaip atominės elektrinės pripažinimo tinkama eksploatuoti etapas, kai reaktoriaus galia yra didinama iki tokio lygio, kad garo generatoriuose pasigamintų pakankamai garo, būtino pradėti sukti garo turbiną bei elektros generatorių. Šiame etape derinama ir tikrinama įranga, pradedami turbinos bandymai tuščiąja eiga. Šiame etape gali būti pradėta gaminti elektros energija, kuri gali būti patiekiama į elektros tinklus. Šis etapas gali taip pat trukti apie 2 mėnesius, priklausomai kaip sėkmingai vykdoma pripažinimo tinkama eksploatuoti programa.

Bandomojo pramoninio eksploatavimo metu atominės elektrinės energijos bloko galia palaipsniui yra didinama iki vardinės galios, atliekami kompleksiniai įrangos bandymai, siekiant pademonstruoti galimybę stabiliai veikti vardine galia bei kitais technologiniais režimais.


Užbaigus šiuos etapus pradedamas pramoninis eksploatavimas.