“Dėl Baltijos šalių bendros prekybos elektra su trečiosiomis šalimis” - Lietuvos interesų išdavystė

Energetikos ministerija parengė ir ministras pasirašė ketinimų deklaraciją dėl Baltijos šalių bendros prekybos elektra su trečiosiomis šalimis (Deklaracijos tekstas ir paaiškinimai - čia https://rb.gy/helohv

Ši deklaracija savo esme prieštarauja 2016 m. Lietuvos politinių partijų susitarimui, 2017 m. Būtinųjų priemonių apsisaugoti nuo nesaugių trečiųjų šalių branduolinių elektrinių įstatymui ir 2020 m. Seimo rezoliucijai dėl "Dėl energetinės nepriklausomybės ir Astravo branduolinės elektrinės keliamos grėsmės"; ji politiškai įteisintų elektros energijos, pagamintos Baltarusijos AE, pirkimą.

Deklaracija bandoma apgaulingai įtvirtinti Baltarusijoje pagamintos energijos kaip techninio elektros srauto perdavimą per Lietuvos tinklus į Latviją, o iš ten kaip komercinę elektrą neva pagamintą Dauguvos kaskadose Lietuva ją pirks rinkoje ir savižudiškai finansuos būsimų BAE blokų statybą. Kviečiame Lietuvos politines partijas pasmerkti itin šiurkštų jų politinės valios paniekinimą, įstatymo laužymą ir Seimo rezoliucija išreikštos parlamento valios ignoravimą. 

Reikalaujame Lietuvos Vyriausybės pateikti visą informaciją apie pritarimą Deklaracijai, spręsti dėl Energetikos ministro Ž. Vaičiūno politinės atsakomybės ir jo atsistatydinimo. 

Tokį ministro žingsnį vertiname kaip įperšamą Lietuvos kapituliaciją neturint nei Seimo, nei Prezidento mandato.

 

Sąjūdis prieš Astravo AE