Dėl Latvijos veiksmų kreiptasi į Europos Komisijos pirmininkę

2020 m. lapkričio 7 d.

Sąjūdis prieš Astravo AE smerkia Baltarusijos valdžios veiksmus paleidžiant nesaugią bei netinkamoje vietoje pastatytą Astravo atominę jėgainę, kurioje toliau neįgyvendinamos pagrindinės ENSREG pateiktos rekomendacijos dėl branduolinio saugumo. Šis A. Lukašenkos režimo žingsnis turi sulaukti skubios ES reakcijos, nes eksploatuoti pradėta atominė elektrinė kelia pavojų ne vien Baltarusijos, Lietuvos ir Baltijos šalių, bet ir visos Europos gyventojų saugumui.

Sąjūdis prieš Astravo AE atviru laišku kreipėsi į Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen. Laiške atkreipiamas dėmesys, kad Latvija lapkričio 5 d. de facto įsigijo Baltarusijoje, Astravo atominėje sugeneruotą elektros energiją. Pažymima, kad prieš tai, lapkričio 3 d., susitikime su Baltijos šalių atstovais Europos Komisijos Energetikos direktorato vidaus energetikos rinkos atstovė Catharina Sikow, neturėdama jokių įgaliojimų, neprieštaravo, kad Latvija pirktų elektrą iš „Rusijos“.

„Tokiu būdu de facto Latvijai buvo leista pirkti elektrą iš Astravo AE, tuo sudarant sąlygas Astravo atominės elektrinės eksploatacijai. Jau lapkričio 5 d. buvo pastebėta, kad didelis elektros energijos kiekis per Rusiją pasiekė Latvijos, o per ją ir Lietuvos rinką. Tai prieštarauja ne tik Lietuvos įstatymams, bet ir 2018 m. susitarimui tarp trijų Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių. Mūsų duomenimis, didžioji į Latvijos ir Lietuvos rinkas patekusi elektros energijos dalis buvo sugeneruota Baltarusijoje, tiksliau – Astravo AE. Tokiu būdu ES mokesčių mokėtojų pinigais pradedama finansuoti ne tik antrojo Astravo atominės elektrinės bloko statyba, bet ir tiesiogiai finansuojamas nelegitimus A. Lukašenkos režimas. Tai prieštarauja visiems pastariesiems ES pareiškimams dėl paramos baltarusių laisvei ir sukuria tiesioginį pavojų ne tik ES šalių, bet ir pačių baltarusių gyvybei ir saugumui“, – rašoma Europos Komisijos pirmininkei U. von der Leyen skirtame Sąjūdžio prieš Astravo AE kreipimesi.

Laiške taip pat pažymima, kad šiuo metu tebesitęsianti diskusija dėl Baltijos valstybių elektros energijos prekybos su trečiosiomis valstybėmis metodikos, dalyvaujant ir Europos Komisijai, pirmiausia privalo užtikrinti, kad nesaugioje Baltarusijos atominėje elektrinėje pagaminta elektros energija nepatektų į ES rinkas.

„Nors Latvija traukiasi iš esamo 2018 m. pasirašyto Baltijos valstybių susitarimo, pirminis ir svarbiausias tikslas lieka užtikrinti regiono gyventojų saugumą, atsižvelgiant į nesaugios Baltarusijos atominės elektrinės funkcionavimą, o taip pat ir privalomą nešvarios elektros, pagamintos toje elektrinėje, boikotą. Manome, kad būtų neatsakinga bandyti rasti tariamai „kompromisinius sprendimus, susiejant papildomą ES finansinę paramą Baltijos valstybių elektros sistemų sinchronizavimui ir tuo būdu suderinant šių valstybių nuostatas dėl Baltarusijos atominėje elektrinėje pagamintos energijos laikino patekimo į jų elektros rinkas. Pirminiu siekiu turi išlikti pilnas Baltarusijos atominėje elektrinėje gaminamos elektros energijos atskyrimas nuo ES elektros rinkos ir tuo pačiu vykstantis Baltijos valstybių elektros tinklų sinchronizacijos spartinimas“, – rašoma Europos Komisijos pirmininkei U. von der Leyen skirtame Sąjūdžio prieš Astravo AE kreipimesi.

Sąjūdis prieš Astravo AE pažymi suprantantis, kad Baltijos valstybių tolimesnis energetinio saugumo ir nepriklausomybės užtikrinimas kertasi su geopolitiniais Rusijos ir jos draugų siekiais. „Tačiau mūsų pasiryžimas grindžiamas mūsų tautų teise gyventi savarankiškai ir saugiai. Nenorime, kad Rusijos strategams ir nuodytojams pavyktų mus supriešinti. Tikime, kad Europos Komisija parems Lietuvos ryžtą gyventi saugiai, neįsileidžiant nešvarios Astravo elektros į ES rinką ir nepasiduodant branduoliniam bei energetiniam šantažui“, – rašoma laiške Europos Komisijos pirmininkei U. von der Leyen.

Laišką EK vadovei pasirašė Sąjūdžio prieš Astravo AE valdybos pirmininkas europarlamentaras Petras Auštrevičius ir Sąjūdžio prieš Astravo AE garbės pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis.

Kreipimosi tekstas

1008_Dėl Astravo AE
.pdf
Download PDF • 256KB