Sąjūdžio prieš Astravo AE veiklos ir finansinė ataskaita (2020 m. vasario-liepos mėn)2020 liepos 10 d.

Artėjant Astravo atominės elektrinės pirmojo reaktoriaus atidarymui ir žiniasklaidoje stiprėjant su tuo susijusiai dezinformacijos ir pramanų kampanijai, 2020 m. liepos 3 d. Sąjūdis prieš Astravo AE surengė Tarybos posėdį, kuriame pristatė Sąjūdžio pirmųjų penkių mėnesių veiklos ir finansinę ataskaitą. Taryba vieningai sutarė, jog šiandien kaip niekada anksčiau reikalinga aktyvi Sąjūdžio prieš Astravą veikla, ypač svarbu išlikti vieningiems ir susitelkus toliau visomis politinėmis, teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis siekti mūsų visų bendro tikslo - Lietuvos saugumo užtikrinimo.

Nepraėjus nė pusmečiui nuo Asociacijos įkūrimo, Sąjūdis išsiuntė dešimtis kreipimųsi Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms, teikė įvairius pasiūlymus teisės aktų projektams, rengė virtualias diskusijas ir spaudos konferencijas. Sąjūdžio nariais oficialiai yra tapę virš 400 Lietuvos ir užsienio piliečių.

Žiniasklaidoje buvo publikuota virš 30 Sąjūdžio atstovų straipsnių ir komentarų, informuojančių visuomenę apie Astravo AE keliamas grėsmes ir kviečiančių valdžios institucijas kuo skubiau imtis veiksmų.

Atsižvelgiant į tai, jog Sąjūdis yra ne pelno siekianti visuomeniniais pagrindais veikianti asociacija, Sąjūdžio veikla finansuojama išimtinai iš savanoriškų aukų. Iš savo narių (13 fizinių ir 1 juridinio – Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos, kurią asmeniškai atstovauja asociacijos narys J.Burokas) Sąjūdis yra atitinkamai gavęs 6791 ir 100 eurų. Didžiausia Sąjūdžio gautų įplaukų dalis buvo skirta teisinėms paslaugoms registruojant Asociaciją, pirmajam suvažiavimui organizuoti, interneto svetainės sukūrimui ir komunikacijai socialinėse medijose viešinant europinę peticiją prieš Astravo AE ES šalyse. Sąjūdžio lėšos nėra ir nebuvo naudojamos politinio pobūdžio renginiams ar konkrečių asmenų politinei reklamai.

Liepos 1 d. Asociacijos sąskaitos sąskaitos likutis buvo 85 eurai.

Su Sąjūdžio prieš Astravo AE veiklos ataskaita galima susipažinti: ČIA.

Su Sąjūdžio prieš Astravo AE finansine ataskaita galima susipažinti: ČIA.