V.Landsbergis. Būkime nuoseklūs

2020 lapkričio 3 d.

Dabartinė V. Putino vairuojama Rusija yra pasirinkusi konfrontacijos Europos Sąjungai politiką. Ne tik dėl Ukrainos, kur nesivaržo atviros karinės agresijos, bet ir iš savo istorinės tradicijos ir vertybinės orientacijos. Teritorija, teritorijos – aukščiau visko.

Rusija ir šiandien renkasi ne realizmą ir pragmatizmą, kas reikštų demokratizaciją ir taikią statybą, bendradarbiaujant su kaimynais, bet posovietinį revanšizmą. Užgrobti ir plėšti – deja, tokia tradicija. Kas buvo seniau užgrobta ir kolonizuojama, o vėl “prarasta”, tą reikia atsigrobti. Aliaska kol kas neminima.

Taip reali ar sąlygiškai etninė Rusija (Rusia propria) nyksta iš jos liaudies bei vadų sąmonės, užleisdama vietą “istorinei Rusijai”. Ją apdraskė nedori čiabuviai ir Vakarų priešai, o derėtų atkurti. Tai paplitęs medijose ir stiprėjąs mąstymas. Žemes, kurias “atėmė” ne rusų respublikos, reikia neva atgauti, nes visa tai yra buvusi rusų valstybė. Velniop tuos kitakilmius – “inorodcy”, nelyginant islamistų galvapjoviams - kitatikius.

Žmonių toje galvosenoje nėra. Žmoniškumas – opiumas. Tokia ideologijos karikatūra baisesnė už “Mein Kampf”.

Susiduriame su ja šiandien tokiose Kremliaus ekspansijų atmainose, kaip nesaugios rusiškos branduolinės jėgainės statyba ir eksploatacija Astrave – prie pat Lietuvos, tad ir ES sienos. Tai vos 40 km nuo didelio miesto, kultūros ir gamybos centro, istorinės lietuvių sostinės Vilniaus. Neišvengiama taršos ir politinio bauginimo žala, investicijų atbaidymas, o katastrofos atveju – milžiniška dykvietė.

Tačiau žmonių ir tautų gyvybės Rusijai niekad neturėjo vertės.

Lietuva gali gintis tik politiškai (jeigu ją principingai remtų ES) ir ekonomiškai. Ji ginsis, esu tuo įsitikinęs.

Lietuva apsisprendė nekasti sau duobės ir nemokėti pinigų už savo pražūtį. Tai reiškia, nepirkti Astravo įmonės produkcijos ir neskatinti jos, pavyzdžiui, jei Lietuva transportuotų savo tinklais į Vakarus. Lietuva to nedarys. Ją palaiko Lenkija, tačiau Latvija ir Estija svyruoja. Galbūt nuo Latvijos teks atsijungti.

Rusijos (Kremliaus valdovų) tikslas – kad Lietuva atsisakytų šios rezistencijos, kad nešvari produkcija iš mums gyvybiškai grėsmingos įmonės vis dėlto tekėtų per Lietuvą, o prie jos sostinės kiltų ir kiti branduolinės agresijos monstrai, dar trys blokai.

Kai Lietuva sako – ne, Kremlius nori turėti savo spaudimo sąjungininkėmis kai kurias ES valstybes – Latviją, net Vokietiją, - kad jos stotų agresorės ir ekspansionistinės Rusijos pusėje. Prieš ES narę Lietuvą! Rusija randa šalininkų net Europos Komisijoje. Tai, kas atrodytų politiškai ir kultūriškai nerealu, norima paversti tikrove.

ES kaip Rusijos įrankis prieš Lietuvą! - ši situacija atrodytų neįmanoma, bet nūnai veikiama, kad taptų įmanoma. Plito galimas Lietuvos pasipriešinimas ne tik Rusijai, bet ir ES. Antieuropinės nuotaikos ES šalyse, aljanso silpninimas ir skaldymas – visa tai irgi atliepia šių dienų bei istorinės Rusijos interesams.

Kadangi mes matome pamatinius vertybinius Europos interesus kitaip, tai Lietuva supranta, kad gindama save, ji gina ir ES tautų solidarumą. Pačią Europos Sąjungą.

Tai gali tapti net Lietuvos misija. Kaip tada, kai reikėjo nukenksminti Stalino sukurtą raudonąją imperiją.