Veiksmų dėl Astravo ragina imtis ir LiJOT, Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai

2020.08.06


Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) priėmė rezoliucijas, kuriomis ragina Europos Sąjungą, o taip pat ir Lietuvos valdžią imtis ryžtingų veiksmų dėl grėsmę keliančios Astravo atominės elektrinės, kurios pirmąjį reaktorių Baltarusijoje, greta sienos su Lietuva, ruošiamasi paleisti jau netrukus.


Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacijų sąjunga Lietuvoje, savo priimtoje rezoliucijoje dėl Astravo atominės elektrinės ragina užkirsti kelią nesaugios Astravo AE veiklos pradžiai ir užtikrinti, kad per „Nord Pool“ sistemą nesaugioje branduolinėje jėgainėje pagaminta elektros energija nepatektų į Lietuvą.


LiJOT taip pat kviečia Europos Sąjungą priimti teisiškai įpareigojantį sprendimą dėl Astravo AE keliamų grėsmių ES gyventojams ir imtis veiksmų Baltarusijos atžvilgiu. LiJOT ragina siekti, kad Europos Sąjunga įvestų sankcijas Astravo AE operatoriui „Rosatom“ ir kitoms įmonėms bei tarpininkams, kurie dalyvauja statant ir dalyvaus prekiaujant Astravo AE energija.


Priimtoje rezoliucijoje LiJOT taip pat pabrėžia, kad būtina siekti Europos Sąjungos palaikymo Lietuvos principinei pozicijai dėl Astrave ar kitose nesaugiose branduolinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos neįsileidimo į ES šalių rinkas. LiJOT kviečia parengti teisės aktus, kurie apibrėžtų galimų avarijų Astravo AE padarinių likvidavimo Lietuvoje nuostatas, nustatytų žalos kompensavimo tvarką ir sąlygas. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kviečia užtikrinti vieningą Lietuvos valstybinių institucijų darbą, siekiant užkirsti kelią galimai Astravo AE plėtrai ir išsaugoti saugią aplinką Lietuvos gyventojams.


„Prieš 30 metų Lietuvą atkūrė laisve tikintys piliečiai. Mes, jauni žmonės, dirbantys dėl Lietuvos, esame jos dabartis ir turime ginti bei saugoti tai, ką iškovojo mūsų tėvai ir seneliai. Dabar atėjo mūsų laikas rašyti istoriją, tad džiaugiuosi, jog gyvybiškai svarbus klausimas dėl Astravo AE yra vis labiau keliamas į viešumą. Laiko yra mažai, o pokyčių reikia šiandien. Smagu matyti, kad jauni žmonės, nepaisydami išankstinio nusistatymo ar politinių pažiūrų, priėmė rezoliuciją ir taip visai Lietuvai bei Europai deklaravo, kad Astravo AE klausimas yra labai aktualus jauniems žmonėms“, – sako Lukas Kornelijus Vaičiakas, LiJOT prezidentas.


Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), priėmusi rezoliuciją dėl Astravo atominės elektrinės, ragina užtikrinti, kad Astravo atominėje elektrinėje pagaminta energija nepatektų į Europos Sąjungos rinką, o Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė nebūtų naudojama teikiant rezervinę galią Astravo jėgainei. Organizacija taip pat kviečia imtis kuo skubesnių priemonių, užtikrinant spartesnę Lietuvos energetinės sistemos sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga savo rezoliucijoje pabrėžia būtinybę įvertinti ir paviešinti tuometinių „derybininkų“, kurie bandė pakeisti 2018 m. priimtą susitarimą neįleisti Astravo elektrinėje pagamintos elektros energijos  į Baltijos šalis, veiksmus.


„Lietuva privalo būti pasiruošusi didžiulėms grėsmėms ir laikytis nuoseklios pozicijos informuojant tarptautinę bendruomenę apie galimus saugos pažeidimus Astrave. Baltarusijos Astravo branduolinės jėgainės statytojai yra pažeidę tarptautinius aplinkosaugos ir branduolinės saugos reikalavimus, tarptautines konvencijas, neįgyvendino streso testų rekomendacijų, todėl elektrinė šiuo metu kelia realią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui“, – sako LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas.


Šiemet vasarį Lietuvoje įsteigtas Sąjūdis prieš Astravo AE – pilietinei visuomenei ir įvairių politinių pažiūrų piliečiams atvira organizacija – pabrėžia, kad dabartinė Astravo jėgainės vieta Baltarusijoje, greta sienos su Lietuva, parinkta grubiai pažeidžiant Espoo konvencijos nuostatas dėl branduolinių jėgainių lokacijos, saugios statybos principų. 

Sąjūdis prieš Astravo AE inicijavo tarptautinę peticiją prieš Astravo atominę jėgainę, ją kiekvienas gali rasti ir pasirašyti čia: http://bit.ly/peticijapriesastravoae