Vyriausybės prašoma siekti realios Astravo AE elektros blokados Baltijos šalyse

2021 m. sausio 20 d.


Sąjūdis prieš Astravo AE kreipėsi į šalies premjerę Ingridą Šimonytę, sveikindamas šios Vyriausybės pastangas užtikrinti Antiastravinio įstatymo laikymąsi, ir ragina kuo greičiau siekti bendro sutarimo, kad Lietuvoje ir Baltijos šalyse necirkuliuotų komercinis Astravo AE pagamintos elektros srautas bei nešvaria elektra nebūtų prekiaujama. Vyriausybės taip pat prašoma įvertinti Lietuvos kaštus, kurie jau padaryti ir toliau bus daromi įgyvendinant visas apsisaugojimo nuo Astravo AE priemones.


Sąjūdis prieš Astravo AE tikisi, kad Vyriausybė patvirtins savo programos veiksmų planą, kuris įgyvendins absoliučią Astravo AE blokadą.


„Tuo pačiu norime pabrėžti, kad Lietuvai yra svarbu laiku galutinai apsispręsti dėl pasitraukimo iš BRELL energetinės sistemos, visokeriopai spartinant sinchronizaciją su kontinentinės Europos energetiniais tinklais“, – rašoma premjerei I. Šimonytei skirtame Sąjūdžio prieš Astravo AE kreipimesi.


Sąjūdžio prieš Astravo AE valdyba teigiamai vertina tai, kad naujoji Vyriausybė ketina imtis veiksmų Lietuvos ir visos Europos saugumo interesams užtikrinti. „2021-aisiais bus itin svarbu telkti visas – politines, diplomatines, ekonomines ir pilietines – pastangas, siekiant užkirsti kelią nesaugios Astravo AE eksploatacijai, ir užtikrinti, kad šią poziciją remtų ES valstybės“, – rašoma Sąjūdžio prieš Astravo AE laiške I. Šimonytei.


Sąjūdžio prieš Astravo AE įsitikinimu, Lietuvai reikia alternatyvos Vienos konvencijai, kuri dabar apibrėžia civilinę atsakomybę už branduolinę žalą.


„Lietuvai reikia naujos nacionalinės branduolinės atsakomybės sureguliavimo tvarkos, kuri nustatytų Lietuvos teritorijoje atsiradusios branduolinės žalos apskaičiavimo ir atlyginimo taisykles. Jose, be kita ko, turėtų būti įtvirtinti neribotos civilinės atsakomybės bei branduolinės žalos atsiradimo vietos jurisdikcijos principai, kurie galiotų vienodai tiek Ignalinos AE, tiek ir Astravo AE atžvilgiu. Siekiant šių ir kitų svarbių tikslų įgyvendinimo, esame pasirengę bendradarbiauti su Vyriausybe. Esame įsitikinę, kad sutelktos tęstinės pastangos mums leis išspręsti Astravo AE keliamas rizikas Lietuvai ir visai Europai“, – rašoma Sąjūdžio prieš Astravo AE kreipimesi.