Sąjūdis prieš Astravo AE siūlo imtis šių priemonių:

 • Europos Parlamentui pateikti peticiją “Dėl nesaugios Astravo atominės elektrinės (pirmojo reaktoriaus) sustabdymo, šioje elektrinėje pagamintos elektros energijos importo į ES ar asocijuotąsias šalis uždraudimo ir Baltijos valstybių elektros tinklų sinchronizacijos su Kontinentinės Europos Tinklu paspartinimo” (peticiją galima pasirašyti čia: https://bit.ly/2yjOdrJ), 
   

 • Organizuoti diskusijas ir kitus informacinius renginius bei pilietines akcijas, siekiant užtikrinti tinkamą ir objektyvų Lietuvos bei kitų šalių pilietinės visuomenės informavimą apie nesaugios Astravo atominės elektrinės keliamą grėsmę ir galimus jos užkardymo būdus, 
   

 • Priimti teisės aktus, kuriuose būtų apibrėžtos galimų avarijų Astravo branduolinėje elektrinėje padarinių likvidavimo Lietuvoje nuostatos bei nustatyta dėl parengiamųjų darbų jau dabar patiriamų išlaidų įvertinimo bei visos žalos kompensavimo tvarka ir sąlygos, 
   

 • Papildyti Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų sąrašo įstatymą ir priimti naują konstitucinį įstatymą dėl Baltarusijos branduolinės elektrinės keliamos grėsmės.
   

 • Išstoti iš Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, ribojančią galimų atlyginti nuostolių dalį,
   

 • Tarptautiniu lygiu laikytis politinės nuostatos blokuoti Europos Sąjungos iniciatyvas dėl susitarimo su Baltarusija (partnerystės prioritetų) pasirašymo, kol Baltarusijos branduolinės elektrinės statybos Astrave nebus nutrauktos ir atominės elektrinė uždaryta ir/ar projektas perkeltas į kitą vietą,
   

 • Pasiekti, jog Europos Komisija ir Taryba išreikštų visišką solidarumą su Lietuva pripažįstant, kad Baltarusijos atominė elektrinė kelia grėsmę ir priimtų sprendimą, draudžiantį importuoti elektros energiją iš Baltarusijos Astravo AE (pirmojo reaktoriaus) į ES rinką; taip pat pasiekti, kad prie šios ES pozicijos prisijungtų ar ją palaikytų kiti Lietuvos sąjungininkai - Ukraina, JAV ir kitos NATO šalys,
   

 • Imtis neatidėliotinų priemonių telkiant demokratinių valstybių pastangas ir derinant jų bendrus veiksmus, kad būtų uždaryta Astravo AE, 
   

 • Siekti, kad Lietuvos sąjungininkai įvestų sankcijas Astravo branduolinės elektrinės statytojui ir kitoms įmonėms bei tarpininkams, kurie dalyvauja statant ir prekiaujant „nešvaria“ Astravo branduolinės elektrinės energija.
   

 • Laikytis įstatymo dėl elektros nepirkimo iš šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės - tai yra iš Baltarusijos,
   

 • Numatyti kaip ir iš kokių lėšų bus pilnai atlyginami nuostoliai Lietuvos žmonėms, aplinkai ir valstybei galimos Baltarusijos AE avarijos atveju,