STRUKTŪRA

Sąjūdis prieš Astravo AE valdymo organus sudaro Visuotinis susirinkimas, Taryba, Valdyba ir vykdantysis sekretorius. Tarybą sudaro 35 nariai, kas dvejus metus renkami Visuotinio narių susirinkimo. Kas dvejus metus Taryba renka Valdybą, kurią sudaro Valdybos pirmininkas ir 8 nariai.

P.Au6trevicius www.jpg

Petras Auštrevičius

Sąjūdžio prieš Astravo AE

Valdybos pirmininkas

V.Landzbergis www.jpg

Vytautas Landsbergis

Sąjūdžio prieš Astravo AE

Garbės pirmininkas

Valdyba

1

Petras Auštrevičius

Europos Parlamento narys, Ambasadorius

2

Emilė Balodytė

Jaunųjų konservatorių lygos narė

3

Herkus Gabartas

MRU partnerystės profesorius

4

Daniel Ilkevič

Lietuvos liberalaus jaunimo valdybos narys

5

Vidmantas Mitkus

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos Apskritasis stalas pirmininkas

6

Žygimantas Pavilionis

LR Seimo narys, Ambasadorius, Antiastravinio Sąjūdžio memorandumo signataras

7

Arvydas Sekmokas

Buvęs LR Energetikos ministras

8

Paulius Serapinas

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos programų koordinatorius

Vykdantysis sekretorius  Matas Lasauskas

Taryba

1

Vytautas Landsbergis

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas

2

Aušrinė Armonaitė

LR Seimo narė, Antiastravinio Sąjūdžio memorandumo signatarė

3

Petras Auštrevičius

Europos Parlamento narys, Ambasadorius

4

Kotryna Briedytė

Jaunųjų Konservatorių Lygos pirmininkė

5

Ieva Budraitė

Žaliosios politikos instituto direktorė

6

Alfredas Bumblauskas

Istorikas

7

Jonas Burokas

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos garbės pirmininkas

8

Viktorija Čmilytė-Nielsen

LR Seimo narė, Antiastravinio Sąjūdžio memorandumo signatarė

9

Eduardas Eigirdas

Žurnalo “Valstybė” redaktorius

10

Vilma Eigirdienė

Teisininkė

11

Aistė Gedvilienė

LR Seimo narė, Antiastravinio Sąjūdžio memorandumo signatarė

12

Daniel Ilkevič

Lietuvos liberalaus jaunimo Valdybos narys

13

Vidmantas Janulevičius

BOD GROUP valdybos pirmininkas

14

Gediminas Kuliešis

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas

15

Matas Lasauskas

Teisininkas

16

Mečys Laurinkus

Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras

17

Dr. Raimundas Lopata

VU TSPMI dėstytojas

18

Vilma Narbutienė

„Lituanica“ paramos fondo atstovė

19

Laurynas Okockis

Žaliosios politikos instituto narys

20

Nijolė Oželytė

Nepriklausomybės akto signatarė

21

Selemonas Paltanavičius

Aplinkosaugininkas, rašytojas

22

Žygimantas Pavilionis

LR Seimo narys, Ambasadorius, Antiastravinio Sąjūdžio memorandumo signataras

23

Rimantas Kazimieras Radžiūnas

Trečiojo Amžiaus Universiteto dekanas

24

Algis Ramanauskas

Aktorius, žurnalistas, TV laidų vedėjas

25

Marius Raugalas

Londono Sičio lietuvių klubo vadovas

26

Arvydas Sekmokas

Buvęs LR Energetikos ministras

27

Paulius Serapinas

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos programų koordinatorius

28

Lukas Kornelijus Vaičiakas

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Prezidentas

29

Egidijus Vareikis

LR Seimo narys, Antiastravinio Sąjūdžio memorandumo signataras

30

Emanuelis Zingeris

LR Seimo narys, Antiastravinio Sąjūdžio memorandumo signataras

32

Vidmantas Žilius

Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas